Srijeda| 12-Rebiul-evvel-1445 \ 27-Septembar-2023

Ramazanski dragulji- Novi džemat Kutanja

Treće ramazansko predavanje – Haris ef. Kaktić

Milost svjetovima – drugo predavanje, Haris ef. Katkić

Dvadeset drugo ramazansko predavanje Haris ef. Katkić

Osmo ramazansko predavanje Haris ef. Katkić