Četvrtak| 23-Džumade-l-ula-1445 \ 7-Decembar-2023

Ramazanski dragulji- Novi džemat Kutanja

Treće ramazansko predavanje – Haris ef. Kaktić

Milost svjetovima – drugo predavanje, Haris ef. Katkić

Dvadeset drugo ramazansko predavanje Haris ef. Katkić

Osmo ramazansko predavanje Haris ef. Katkić