Četvrtak| 23-Džumade-l-ula-1445 \ 7-Decembar-2023

Osmo ramazansko predavanje Haris ef. Katkić

Treće ramazansko predavanje – Haris ef. Kaktić

Ramazanski dragulji- Novi džemat Kutanja

Milost svjetovima – drugo predavanje, Haris ef. Katkić

Dvadeset drugo ramazansko predavanje Haris ef. Katkić