Utorak| 14-Ševval-1445 \ 23-April-2024

Ramazanski dragulji- džemat Londža

Drugo ramazansko predavanje – Samir ef. Ahmić

Milost svjetovima – sedmo predvanje, Samir ef. Ahmić

Petnaesto ramazansko predavanje Samir ef. Ahmić