Srijeda| 6-Džumade-l-ula-1444 \ 30-Novembar-2022

Mektebski dragulji – Džemat Rika Prusac

Sedmo ramazansko predavanje – Ismail ef. Elkaz

Milost svjetovima – šesto predavanje, Ismail ef. Elkaz

Dvadeseto ramazansko predvanje Ismail ef. Elkaz

Dvanaesto ramzansko predavanje Ismail ef. Elkaz