Utorak| 11-Rebiul-evvel-1445 \ 26-Septembar-2023

Četvrto ramazansko predavanje – Jugo ef. Dževad

Treće ramazansko predavanje – Haris ef. Kaktić

Drugo ramazansko predavanje – Samir ef. Ahmić

Selam ef. Čaluk – Prvo ramazansko predavanje

Milost svjetovima – deseto predavanje, Seid ef. Hodžić

Milost svjetovima – deveto predavanje, Almir ef. Duranović

Milost svjetovima – osmo predavanje, Bejzad ef. Mehić

Milost svjetovima – sedmo predvanje, Samir ef. Ahmić