Subota| 27-Ševval-1443 \ 28-Maj-2022

Ramazanski dragulji- džemat Torlakovac

Osmo ramazansko predavanje – Tarik ef. Opardija

Milost svjetovima – jedanaesto predvanje, Tarik ef. Opardija

Devetnaesto ramazansko predavanje Tarik ef. Opardija

Deveto ramazansko predavanje Tarik ef. Opardija