Nedjelja| 15-Zu-l-ka'de-1444 \ 4-Juni-2023

Ramazanski dragulji- džemat Torlakovac

Osmo ramazansko predavanje – Tarik ef. Opardija

Milost svjetovima – jedanaesto predvanje, Tarik ef. Opardija

Devetnaesto ramazansko predavanje Tarik ef. Opardija

Deveto ramazansko predavanje Tarik ef. Opardija