Ponedjeljak| 12-Zu-l-ka'de-1445 \ 20-Maj-2024

Džemat Baš džamija

Torlakovac

Novo Naselje Prusac

Brdo Prusac

Duzića džamija

Džemat Oborci

Novi džemat Kutanja

Džemat Londža