Srijeda| 12-Rebiul-evvel-1445 \ 27-Septembar-2023

Džemat Baš džamija

Torlakovac

Novo Naselje Prusac

Brdo Prusac

Duzića džamija

Džemat Oborci

Novi džemat Kutanja

Džemat Londža