Srijeda| 6-Džumade-l-ula-1444 \ 30-Novembar-2022

Akcija ” Iftar na kućnu adresu”

Akcija ” Iftar na kućnu adresu”

Deveto ramazansko predvanje – Merjema Opardija

BAJRAMSKI PAKETIĆI

MIZ Donji Vakuf podijelio 70 iftara