Nedjelja| 13-Džumade-l-ahira-1443 \ 16-Januar-2022

Akcija ” Iftar na kućnu adresu”

Akcija ” Iftar na kućnu adresu”

MIZ Donji Vakuf podijelio 70 iftara