Nedjelja| 15-Zu-l-ka'de-1444 \ 4-Juni-2023

Akcija ” Iftar na kućnu adresu”

Akcija ” Iftar na kućnu adresu”

MIZ Donji Vakuf podijelio 70 iftara