Četvrtak| 1-Zu-l-hidždže-1443 \ 30-Juni-2022

Akcija ” Iftar na kućnu adresu”

Akcija ” Iftar na kućnu adresu”

MIZ Donji Vakuf podijelio 70 iftara