Nedjelja| 17-Zu-l-hidždže-1445 \ 23-Juni-2024

Džemat Baš džamija

Džemat je smješten u samom centru grada Donji Vakuf i Baš džamija je glavna džamija na području Medžlisa islamske zajednice Donji Vakuf.  Ovom džematu...

Torlakovac

Džemat Torlakovac je udaljen 13 km od Donjeg Vakufa. Smješten je na magistralnom putu Donji Vakuf- Jajce. Džemat ima oko 230 domaćinstava i ima...

Novo Naselje Prusac

Ovaj džemat je udaljen oko 3km od Donjeg Vakufa. Novo Naselje Prusac novi je džemat. Osnovan je 18.marta 2004.godine. Šehidska džamija je sagrađena 2004.godine...

Brdo Prusac

Džemat se nalazi 5km južno od Donjeg Vakufa. Osim džamije džemat ima i mekteb, gusulhanu, imamsku kuću i još nekoliko hajrata. Džamija Malkoč Alajbega...

Duzića džamija

Duzića džamija se nalazi oko 300 metara od glavne džamije, na desnoj strani grada. Prva džamija sagrađena je u 18.stoljeću. Ova se džamija zove...

Džemat Oborci

Džemat Oborci se nalazi na desnoj strani puta od Travnika prema Donjem Vakufu. Smješten je ispod planine Komar uz glavnu cestu. Džemat datira od...

Džemat Handanagine- Handanije ili Hajdar Čehajine džamije

Džemat Handanagine- Handanije ili Hajdar Čehajine džamije broji oko dvije stotine domaćinstava. Osnivač i izgraditelj džamije je Handan-aga koji je istu izgradio 1617.godine. Handanijina...

Novi džemat Kutanja

Zbog naseljavanja velikog broja bošnjačkih domaćinstava u mjesto Kutanja, ali i obližnjim naseljima, godinama je postojala potreba za džamijom na ovom području na izlazu...

Džemat Londža

Džemat Londža je prigradski džemat. Ukupno broji oko 250 domaćinstava. Kamen temeljac za izgradnju džamije je postavljen 5. aprila 1992. godine, a džamija građena...

Džemat SRT-PRUSAC ili džemat HASAN KJAFIJE PRUSČAKA

Džemat SRT-PRUSAC ili džemat HASAN KJAFIJE PRUSČAKA je jedan od četiri prusačka džemata. Džemat broji između 130 i 140 domaćinstava i pripada jednoj od...

Džemat Oborci Šeherdik

Džemat Oborci Šeherdik je džemat od oko 300 domaćinstava. Nalazi se u unutrašnjosti mjesta Oborci kada se prođe planina Komar.  Ovaj džemat je jedan...

Džemat Hadži Jusuf

Džemat Hadži Jusuf džamije je prigradski džemat na području Medzlisa IZ Donji Vakuf,i smješten je na izlazu iz Donjeg Vakufa, na desnoj strani magistralnog...