Srijeda| 12-Rebiul-evvel-1445 \ 27-Septembar-2023

Ramazanski dragulji- džemat Torlakovac

Osmo ramazansko predavanje – Tarik ef. Opardija

Milost svjetovima – jedanaesto predvanje, Tarik ef. Opardija

Devetnaesto ramazansko predavanje Tarik ef. Opardija

Deveto ramazansko predavanje Tarik ef. Opardija