Džemat Hadži Jusuf

Džemat Hadži Jusuf džamije je prigradski džemat na području Medzlisa IZ Donji Vakuf,i smješten je na izlazu iz Donjeg Vakufa, na desnoj strani magistralnog puta Donji Vakuf- Travnik. Prva džamija u džematu sagrađena je u XVI stolježću, a obnavljana je 1963. i 1990. godine kada je renovirana i munara. Stara Hadži Jusuf džamija je bila građena od kamena, drveta i ćerpiča i pokrivena crijepom. Džamija je poruđena i spaljena u agresorskom djelovanju 12. jula 1992. godine. Nova džamija je izgrađena 1998. godine sredstvima Visokog saudijskog komiteta, dok su munaru sagradile džematlije vlastitim donacijama i sredstvima. Džemat posjeduje džamiju, mekteb, imamski stan, turbe, mezarja i nekoliko njiva-oranica. Imam džemata je Selam ef. Čaluk