Džemat Handanagine- Handanije ili Hajdar Čehajine džamije

Džemat Handanagine- Handanije ili Hajdar Čehajine džamije broji oko dvije stotine domaćinstava. Osnivač i izgraditelj džamije je Handan-aga koji je istu izgradio 1617.godine. Handanijina džamija je nacionalni spomenik prve kategorije. Njen vanjski i unutrašnji izgled prilično odgovara orginalu. Kroz historiju više puta je restatuirana, a u zadnjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu bila je oštećena 80%. Zahvaljujući Švedskoj fondaciji i aktuelnom imamu Sakib ef. Beganu, džamija je popravljena i dovedena u funkcionalno stanje. Posebnu zaslugu ima i FZ za zaštitu nacionalnih spomenika i državna komisija za žastitu nacionalnih spomenika. Kroz Handaniju džamiju su prošle generacije imama i ona je bila kolijevka reisa, muftije, mnogih profesora i čitava plejada vrijednih imama, hatiba i mualima. Aktuelni imam je Sakib ef. Began. Ovaj džemat je poznat i po svojim vakufima koji pomažu organizicaji džematskih aktivnosti.  Tradicionalno imami ove džamije su čuvari Ajvaz dedinog turbeta. Ova džamija slovi kao glavna prusačka džamija i jedna od nosioca manifestacije Ajvatovica. Geografski i historijski gledano ona je locirana u podnožju stare prusačke Tvrđave u prusačkoj Čarišiji.