Džemat Londža

Džemat Londža je prigradski džemat. Ukupno broji oko 250 domaćinstava. Kamen temeljac za izgradnju džamije je postavljen 5. aprila 1992. godine, a džamija građena u postratnim godinama. Džemat aktivno funkcioniše 20 godina, a imami u džematu su bili: Ramo ef. Katkić, Omer ef. Čaluk, Ahmed ef. Čaluk i sadašnji imam Samir ef. Ahmić. Džemat ima tendenciju rasta zbog doseljavanja porodica iz drugih mjesta.