Džemat Oborci Šeherdik

Džemat Oborci Šeherdik je džemat od oko 300 domaćinstava. Nalazi se u unutrašnjosti mjesta Oborci kada se prođe planina Komar.  Ovaj džemat je jedan od najstarijih džemata na našem području.  Džamija je sagrađena 1521. do1566., a sagrađena je po naredbi Sultan Sulejmana, te nosi ime Sulejmanija. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu džamija je porušena, a obnovljena je 1997.godine.  U ovom mjestu rođen je muftija Ibrahim Munib Akisari, autor djela Pravni zbornik. Također ovdje je rođen i kurra hafiz Salih Begović.  Imami koji su obavljaji službu u ovom džematu su: Mustafa ef. Habibi, hfz. Kasim ef. Tahirović, hfz. Hakija ef. Bukva, Muharem ef. Šutković, Džeml ef. Omerdić, Omer ef. Čosić, Asim ef. Orahovčić, hfz. Almir ef. Duranović. Te sadašnji imaam džemata je Seid ef. Hodžić