Džemat Oborci se nalazi na desnoj strani puta od Travnika prema Donjem Vakufu. Smješten je ispod planine Komar uz glavnu cestu. Džemat datira od prije pedeset godina, kada su džematlije ovog džemata klanjali u starom mektebu u Balihodžićima. Nakon rata započeta je inicijativa za gradnjom velike džamije u centru Oboraca, a 2001.godine džemija je i napravljana u modernom ruhu. Ova džamija je jedna od većih džamija na području Medžlisa Donji Vakuf. Vežno je napomenuti da je ovaj džemat uz samu cestu i često je utočište putnicima namjernicima koji svrate da obave namaz. Džemat Oborci ima oko 150 domaćinstava. Trenutno funkciju imama obavlja Bejzad ef. Mehić koji je naslijedio Muris ef. Memiša, koji je obavljaju imamsku službu u ovom džematu deset godina.