Džemat SRT-PRUSAC ili džemat HASAN KJAFIJE PRUSČAKA je jedan od četiri prusačka džemata. Džemat broji između 130 i 140 domaćinstava i pripada jednoj od najvećih mjesnih zajednica u Donjem Vakufu. Ono sto je važno za ovaj džemat, a i Prusac je ime velikog alima Hasan Kjafije Prusčaka,uz veliko poštivanje od svih koji izučavaju njegova djela od istoka do zapada,on je i veliki vakif. Uvakufio je u centru ovog džemata veliku parcelu zemlje,na kojoj je sagradio džamiju,medresu i sudnicu, čime će ostat upamćen sve do dok traju njegove zadužbine, a upisano u njegova dobra djela. Džamiju je sagradio 1606. godine i od tada datira ovaj džemat. Džamija je sagrađena u običnom bosanskom stilu, prekrivena šindrom i ima drvenu munaru. U džamiji se i danas čuva levha koju je i sam Hasan Kjafija urdio na kojoj je ispisano “Samo je jedan Bog, Muhammed je božiji poslanik”.

Uz džamiju je i danas sačuvana medresa, koja je obnavljana više puta, također uz medresu jeprislonjeno i turbe Hasan Kjafije Prusčaka.