Džemat Baš džamija

0
Džemat je smješten u samom centru grada Donji Vakuf i Baš džamija je glavna džamija na području Medžlisa islamske zajednice Donji Vakuf.  Ovom džematu...

Torlakovac

0
Džemat Torlakovac je udaljen 13 km od Donjeg Vakufa. Smješten je na magistralnom putu Donji Vakuf- Jajce. Džemat ima oko 230 domaćinstava i ima...

Novo Naselje Prusac

0
Ovaj džemat je udaljen oko 3km od Donjeg Vakufa. Novo Naselje Prusac novi je džemat. Osnovan je 18.marta 2004.godine. Šehidska džamija je sagrađena 2004.godine...

Brdo Prusac

0
Džemat se nalazi 5km južno od Donjeg Vakufa. Osim džamije džemat ima i mekteb, gusulhanu, imamsku kuću i još nekoliko hajrata. Džamija Malkoč Alajbega...

Duzića džamija

0
Duzića džamija se nalazi oko 300 metara od glavne džamije, na desnoj strani grada. Prva džamija sagrađena je u 18.stoljeću. Ova se džamija zove...

Džemat Oborci

0
Džemat Oborci se nalazi na desnoj strani puta od Travnika prema Donjem Vakufu. Smješten je ispod planine Komar uz glavnu cestu. Džemat datira od...

Džemat Handanagine- Handanije ili Hajdar Čehajine džamije

0
Džemat Handanagine- Handanije ili Hajdar Čehajine džamije broji oko dvije stotine domaćinstava. Osnivač i izgraditelj džamije je Handan-aga koji je istu izgradio 1617.godine. Handanijina...

Novi džemat Kutanja

0
Zbog naseljavanja velikog broja bošnjačkih domaćinstava u mjesto Kutanja, ali i obližnjim naseljima, godinama je postojala potreba za džamijom na ovom području na izlazu...

Džemat Londža

0
Džemat Londža je prigradski džemat. Ukupno broji oko 250 domaćinstava. Kamen temeljac za izgradnju džamije je postavljen 5. aprila 1992. godine, a džamija građena...

Džemat SRT-PRUSAC ili džemat HASAN KJAFIJE PRUSČAKA

0
Džemat SRT-PRUSAC ili džemat HASAN KJAFIJE PRUSČAKA je jedan od četiri prusačka džemata. Džemat broji između 130 i 140 domaćinstava i pripada jednoj od...

Džemat Oborci Šeherdik

0
Džemat Oborci Šeherdik je džemat od oko 300 domaćinstava. Nalazi se u unutrašnjosti mjesta Oborci kada se prođe planina Komar.  Ovaj džemat je jedan...

Džemat Hadži Jusuf

0
Džemat Hadži Jusuf džamije je prigradski džemat na području Medzlisa IZ Donji Vakuf,i smješten je na izlazu iz Donjeg Vakufa, na desnoj strani magistralnog...