I bližnjima dobro čini

Ljudi, čuvajte rodbinske veze i ne kidajte ih, jer Allah džellešanuhu kaže: „… i Allaha se bojte, s imenom čijim jedni druge molite, i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno bdi nad vama.“ (En-Nisa’:1)

Nakon što je kćerka Ebu Bekra Es-Siddika, r.a., Aiša, r.a., oklevetana na najgori mogući način, Ebu Bekr je saznao da je čovjek koji je započeo glasine bio Mistah, rođak kojeg je on do tada nebrojeno puta izdašno materijalno pomagao. Duboko povrijeđen Mistahovim lažima i spletkama Ebu Bekr je prestao pomagati  klevetnika. Ubrzo nakon toga, objavljen je sljedeći ajet: „Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka pređu preko toga i nek praštaju! Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i Milostiv je.“ (En-Nur 22)

Nakon što je čuo ovaj ajet, Ebu Bekr, r.a. zatražio je Allahov oprost, i nastavio materijalno pomagati Mistaha još izdašnije nego prije.

Hasan El-Basri savjetuje: „Allah džellešanuhu će uvesti u Džennet i obasuti milošću čovjeka koji je dobar prema roditeljima, samilostan prema potčinjenima, brižan prema siročetu i zaštitnik nemoćnih.“