J A V N A L I C I T A C I J A

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora u zakup

  1. Izdaje se u zakup poslovni prostor veličine 29m2 u centru grada u ul. 14. septembar bb, u prizemlju zgrade Medžlisa Donji Vakuf, pogodan za ugostiteljsku, trgovačku, zanatsku i sl. djelatnosti.
  1. Uslovi:
    1. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi  350,00 KM, sa plaćanjem unaprijed za svaki započeti mjesec, a najkasnije do 10-tog u mjesecu.
    2. Zabrana držanja i točenja alkoholnih pića, droga, pornografije i sl.
  2. Poslovni prostor se preuzima u viđenom stanju zapisnički, uz napomenu da u istom nisu potrebna veća ulaganja za rad bilo koje djelatnosti, što pada sve na teret zakupca. Sva ostala pitranja će se regulisati ugovorom o zakupu, nakon odbira najpovoljnijeg ponuđača.

4. Sva zainteresovana lica imaju pravo razgledati poslovni prostor koji se licitira  svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 h ukoliko sa obrate u službu Medžlisa.

5. Rok za podnošenje ponuda na licitaciju je sedam dana od dana raspisivanja.

6. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa osnovnim podacima ponuđača, neposredno u službu Medžlisa Donji Vakuf.

7. Sve pristigle ponude javno će otvarati i pregledati Komisija za sprovođenje javne licitacije dana 07.04.2021.godine u 14,00 sati u prostorijama Medžlisa, te odabrati najpovoljniju ponudu u pogledu cijene, vrste djelatnosti, kao i eventualnim dosadašnim iskustvom sa određenim korisnicima poslovnih prostora u vlasništvu Islamske zajednice.