Merhamet Travnik donirao obroke za konjanike

Konjanici iz Karaule, Zenice i Brčkog i ove godine prvo pristižu u džemate Oborci i Šeherdžik.

Kao i prethodnih godina i ove godine za konjanike i pratnju u džematu Šeherdžik – Oborci pripremljeni su ručak i osjveženje.

Preko 150 obroka pripremljeno je za naše goste koji će danas zajedno sa ostalim konjanicima u 17:30 h ako Bog da, prodefilirati kroz Donji vakuf.

Koristimo priliku da se zahvalimo Muslimanskom dobrotvornom društvu ” Merhamet” Travnik na pripremi i donaciju obroka i osvježenja za naše goste.

Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ svoju snagu je, od prvih koraka načinjenih daleke 1913. godine, crpilo u svom narodu koji je u ovoj organizaciji prepoznao svojevrsno utočište i neprobojni bedem bošnjačkog dostojanstva, a, umnogome, i identiteta. Na tragu ovoga Merhamet i danas stoji u svoje ljude koji u danima Ajvatovice na poseban način naglašavaju dostojanstvo i identitet Bošnjaka i na tome im velika hvala.