Muftija vojni Hadis ef. Pašalić predvodi džumu-namaz u Baš-džamiji

Tradicionalna džuma – namaz uoči završnice manifestacije “511. Dani Ajvatovice” biće klanjana u donjovakufskoj Baš-džamiji.

Hatib je vojni muftija Hadis ef. Pašalić, koji dužnost glavnog imama u Oružanim snagama BiH obavlja od 2007. godine.

Za zalaganja i doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu više puta je pohvaljivan i nagrađivan, a 1995. godine nagrađen je nagradom ”Pištolj sa posvetom” Komandanta 3. korpusa Armije RBiH. Tokom profesionalne vojne karijere pismeno je pohvaljivan 1997., 2001. i 2009. godine, a Ministar odbrane 2004. godine dodjeljuje mu nagradu ”Sat sa posvetom”.

Učestvovao je u pripremi i izradi stručnih izdanja Vojnog muftijstva: ”Priručnika za rad imama u vojsci”, ”Zbornika radova: Imamska služba u vojsci” i ”Priručnika za mukabelu”. Kao Glavni imam, kroz internacionalne susrete stekao je iskustva o vjerskim službama Armije SAD, Malezije, Saudijske Arabije i Holandije.

izvor: Radio Donji Vakuf