Novo Naselje Prusac

Ovaj džemat je udaljen oko 3km od Donjeg Vakufa. Novo Naselje Prusac novi je džemat. Osnovan je 18.marta 2004.godine. Šehidska džamija je sagrađena 2004.godine i svečano otvorena 12.juna 2010.godine. Imam džamije je Ismail ef. Elkaz.