ODJEL ZA BRAK I PORODICU

 O RADU ODJELA ZA BRAK I PORODICU MIZ DONJI VAKUF

U našem gradu Donjem Vakufu već od 2015. god. egzistira Odjel za brak, porodicu i ženski aktivizam. Ideja o osnivanju ovakvog aktiva krenula je ispred uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ jer se već izvjestan period osjećala potreba za realizacijom jedne ovakve ideje gledajući na različite mogućnosti i doprinose koje žene mogu da pruže na polju odgoja i obrazovanja mladih generacija.

U samom početku imenovane su koordinatorice na nivou Rijaseta- dr. Safija Malkić, na nivou muftijstava, zatim medžlisa pa džemata, tako da je za koordinatoricu muftijstva travničkog imenovana Lejla Bešo Haskić, prof., a za medžlis Donji Vakuf imenovana je Dogan Četiba, prof.

Neki od općih ciljeva i zadataka ovog odjela gledajući dugoročno su:

-vjerska naobrazba i edukativne aktivnost i(tribine, predavanja, katedre fikha, tefsira, ahlaka, hifza, sufare i sl).

– bračni i porodični programi kao npr. seminari i predbračna savjetovališta

-socijalne, humanitarne aktivnosti (hum. akcije, pomoć starijim, usamljenim, bolesnim i siromašnim i sl.)

-medicinsko -zdravstvene edukacije i predavanja s kojim će se raditi na osvješćivanju žene o važnosti rane prevencije i zaštite zdravlja

– društveno- kulturne aktivnosti kao sto su promocije knjiga,

– saradnja sa povratničkim dzematima, kao i sa drugim organizacijama i medijima.

– razne ekskurzije i posjete drugim aktivizmima širom BiH,

– razne profesionalne radionice koje bi doprinijele osamostaljivanju žene kao dekupaž tehnike,rad na foliji, kursevi šivanja sl.

I kao sto je rečeno da su žene polovina čovječanstva koja rađa i odgaja drugu polovinu, ove žene su itekako svjesne svog doprinosa užoj i široj zajednici, i da samo zajedno sa muškarcima mogu doprinijeti da ovaj svijet izgleda jos mnogo ljepše, u kojem ce žena moći popuniti svoje slobodno vrijeme sa korisnim edukacijama i aktivnostima.

Prva i osnovna aktivnost za žene je program Cjeloživotno učenje Ikre, koji podrazumijeva interaktivnu nastavu kroz vise segmenata: komentare sura iz Kur'ana, objašnjenje hadisa, te rad na najpoznatijoj islamskoj literaturi, koja će se svake godine prilagođavati aktuelnostima u društvu a sve sa ciljem stalnog napredovanja kako voditelja grupe tako i polaznica.

Sve što mi radimo, radimo jer vjerujemo da možemo promijeniti stanje naše zemlje i našeg naroda nabolje, vjerujemo da žene mogu donijeti nove vrijednosti našoj zajednici i da mogu biti garant opstanka, vjere, naroda i naše domovine. Kako to radimo? Tako što kreiramo inovativne i interesantne sadržaje i programe za zene i djevojke. Koristimo savremene metode učeći se organizaciji, timskom radu, komunikaciji, razvijamo naše životne vještine i moralne osobine, izgrađujemo naš islamski stav, umrežavamo se i na taj način donosimo pozitivnu promjenu u užoj i široj zajednici.