U skladu sa ranije donesenim odlukama o postupanju u okolnostima pandemije koronavirusa Reis-u-ulema donosi :

O D L U K U

o obavljanju noćnih namaza u džamijama

Odobarava se obavljanje noćnih namaza ( akšam, jacija, teravih i sabah namaza) počevši od 13.maja 2020. godine, pridržavajući se ranijih upustava i smjernica nadležnih državnih organa.

Imami će nakon proučenog ezana odmah pristupiti klanjanju farza jacije, teravih (osam rekata) i vitr namaza.

Imami će podjetiti džematlije na preporuku donošenja serdžada i tespiha.

Zadužuju se imami i džematski odbori da prilikom napuštanja džamijskog prostora i harema džamije upoznaju džamatlije o načinu izlaska uz poštivanje fizičke distance.

Molimo Allaha dž.š. da nam ukabuli naše ibadete. Amin.