Održana sastanak Organizacinog odbora “Dana Ajvatovice”

U ponedjeljak 13. jula 2020. godine u prostorijama Muftijstva travničkog održan je sastanak Organizacionog odbora “Dana Ajvatovice”. Organizacioni odobr je konstatovao da je manifestacija uspješno realizovana iako se odvijala u uslovima pandemije virusa COVID-19. Posebno je istaknuto uspješno realizovanje okruglog stola i snimanje dokumentarnog filma povodom 30 godina od reaktiviranja obilježavanja manifestacije “Dani Ajvatovice”.

Članovi organizacioog odbora su analizirali i određene organizacijske aktivnosti koje je potrebno dodatno poboljšati i unaprijediti. Također, razgovaralo se i o realizaciji infrastrukturnih projektata: završetak prilaznog puta lokaciji Hanovi te izgradnja džamije na platou Ajvatovice, razmatrana je mogućnost regulisanja imovinsko-pravnog statusa platoa Ajvatovice, te je određen tim za pregled radova sa okruglog stola “Ajvatovica, jučer, danas, sutra” i  pripremu za štampanje zbornika radova.