Općinsko takmičenje iz vjeronauke.

Danas, u popodnevnim satima, Treća osnovna škola Oborci bila je domaćin općinskog takmičenja iz predmeta ISLAMSKA VJERONAUKA za VIII i IX razred.

Kao domaćini takmičenja ovim putem čestitamo svim takmičarima/učenicima, kao i njihovim nastavnicima.

Rang lista najuspješnijih kandidata

VIII razred:
1. mjesto – Ilhana Deblić (“Treća osnovna škola” Oborci)
2. mjesto – Ilhana Kulaš (OŠ “Hasan Kjafija Pruščak” Prusac)
3. mjesto – Refik Elkaz (“Prva osnovna škola” Donji Vakuf)

IX razred:
1. mjesto – Malik Burek (OŠ “Hasan Kjafija Pruščak” Prusac)
2. mjesto – Kerima Kokić (“Prva osnovna škola” Donji Vakuf)
3. mjesto – Sara Mandara (OŠ “Hasan Kjafija Pruščak” Prusac)