POST

“O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (El-Bekare: 183)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio je je ashabe, radijallahu anhum, o neisrpnim blagodatima ramazana i posta: “Došao vam je ramazan, blagoslovljeni mjesec kojeg je Svevišnji Allah naredio da postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, zatvaraju vrata Džehennema i okivaju zli džinni. U njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, pa kome bude uskraćeno njeno dobro, dosita je uskraćen.“ Postači će k tome biti posebno dočekani pri ulasku na džennetske kapije.

Od Sehla b. Sa’da, r.a., prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: ,,Džennet ima osam vrata, a jedna od njih zovu se Er-Rejjan i na njih će ući samo postači.“

Post je zaštita od džehennemske vatre. Postom se suzbijaju u obuzdavaju strasti, a Džehennem je prektiven strastima. Postaču se zabranjuju i postupci neznalica kao što su vika, bestidnost, svađe i neumjerene rasprave.

Aiša, radijallahu anha prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ,,Post je štit od vatre, pa ko osvane kao postač, neka tog dana ne bude nepristojan, a ako neko prema njemu bude nepristojan, neka ga ne grdi niti psuje, već neka kaže: ‘ Ja postim…‘ “

Post je otkup za počinje grijehe i ibadet kojeg je Stvoritelj nazvao Svojim.  Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, a on od svog Gospodara da je rekao:,, Za svako djelo postoji iskup; post je Moj i Ja za njega nagrađujem.“

Islamska zajednica u BiH