U nedjelju, 26.06.2022. godine ispred Handanije džamije u 7:30h održat će se prozivka konjanika i bajraktara. Ove godine obavezno je da se svi bajraci i bajraktari prijave najkasnije do 15:00h u petak 24.06.2022. godine.

Prijave bajraka možete izvršiti preko mail adresa Medžlisa Islamska zajednice Donji Vakuf, info@mizdonjivakuf.ba ili porukom na viber broj 062/222-889. Prilikom prijave bajraka obavezno je napisati slijedeće:

Naziv bajraka ( džemata) i ime i prezime bajraktara i ime imama , npr. Bajrak Donji Vakuf, bajraktar Haris Kovač, imam Haris Katkić.

Obzirom na dosadašnju praksu, prijave bajraka u jutarnjim satima u nedjelju u Pruscu, neće ući u zvaničan protokol i neće biti čitani.

Radi lakše organizacije molimo Vas da poštujete ove upute i da se blagovremeno prijavite.