Sehur i iftar

Ustajanje na sehur blagoslovljeni je postupak koji postač ne treba izostavljati, pa makar tokom sehura popio samo gutljaj vode, jer Allah i meleki donose salavat na one koji sehure. “Doista je u sehuru bereket“, kaže Muhammed, s.a.v.s, “ pa ga ne ostavljajte.“

Radost iščekivanja iftara podjedanko je i čuvstvena i neizrecivo unutrašnja, nadosjetilna. To su trenuci u kojima postač doživljava vrhunac predanosti dragom i Bogu i prekida sa odricanjem od jela i bića radi svoga Stvoritelja: “ Postač ima dva veselja: iftar, kad mrsi, i susret sa Allahom, kad će On nagrađivati za post.“

Iftar je, prema svjedočenjima čestitih vjernika uz proljetni rani sabah, jedan od dva trenutka naročite dunjalučke ra¬dosti svakog vjernika. Sunnet je požuriti sa iftarom. Sehl b. Sa’d prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ljudi će iti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.“

Jednom prilikom, govoreći o blagodatima ramazana Vjerovjesnik, s.a.v.s. , biranim riječima je nagovijestio velike nagrade priređivačima iftara: “Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, biće mu to uzrokom za oprost grijeha i oslobađanje od vatre, a dobit’ će i nagradu postača bez da se nagrada imalo umanji.” Tada ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče! Nismo svi u mogućnosti nahraniti postača!?” Muhammed, s.a.v.s., reče: “Ta nagrada pripada i onome kod koga se postač iftari hurmom, gutljajem vode ili gutljajem mlijeka“

Enes, radijallahu anhu kaže. “ Nikada nisam vidio Allahovog poslanika, s.a.v.s., da je klanjao akšam prije nego što se iftario, makar sa gutljajem vode.“

Islamska zajednica