Šerijatski stav o izostavljanju tri ili više džuma-namaza zaredom

Pitanje:

Da li vjernik izlazi iz vjere ako ne klanja tri džume zaredom?

Odgovor:

Džuma-namaz ima poseban status u islamu a dokaz tome je i činjenica da se može obaviti samo u džematu. Na pogubne posljedice neopravdanog izostavljanja džume namaza ukazuju sljedeći hadisi. „Ko izostavi tri džume (uzastopno), bez opravdana razloga, srce će mu se zapečatiti.“ U drugom predanju se kaže: „Ko izostavi tri džume iz nemara, Allah će mu srce zapečatiti.“ (Hadise bilježe autori hadiskih zbirki: Tirmizi, Ibn Madže, En-Nesai i Ebu Davud)

U komentarima ovih hadisa učenjaci navode da se pod riječima „srce će mu biti zapečaćeno“ misli srce će mu postati srce munafika (dvoličnjaka), ili srce će mu biti zapečaćeno od činjenja dobra, pa će postati grubo i osoro. A pod riječima „iz nemara“ misli se na izostavljanje zbog ljenosti,  a ne na to da se džuma izostavlja zbog omalovažavanja njene važnosti ili negiranja obaveznosti, jer je to onda nevjerovanje.

Prema tome, u hadisima se ukazuje na opasnost izostavljanja džume iz neopravdanih razloga ili zbog ljenosti, a spomenuta prijetnja se ne odnosi na izostavlajnje džume iz opravdanih razloga, kao što je slučaj sada u ovim vanrednim okolnostima izazvanih pandemijom koronavirusa.