Torlakovac

Džemat Torlakovac je udaljen 13 km od Donjeg Vakufa. Smješten je na magistralnom putu Donji Vakuf- Jajce. Džemat ima oko 230 domaćinstava i ima dva poddžemata odnosno ponkta: Doganovci i Sokolina. Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu džemat Torlakovac je bio u sastavu džamata Staro Selo. U džematu Torlakovac sagrađena je džamija 1991.godine, neposredno pred agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Ta džamija u ratu je porušena. Nova džamija je sagrađena 1998.godine. U džematu Torlakovac nalazi se i znamenito Torlak Alijino turbe. Ono je obnovljeno 1996.godine. Imami koji su bili u ovom džematu su: Smajo ef. Žužo, Meho ef. Mujkanović, Muharem ef. Omerdić, Esad ef. Slipac, Muhamre ef. Delić, Hamdo ef. Karaga, Sadik ef. Terzić, Ismet ef. Avdibegović, Nusret ef. Tabak, Fahrudin ef. Bečirević, Muhamed ef. Omerdić, Asim ef. Orahovčić, Amel ef. Begović, Elvedin ef. Trkić, Dženis ef. Mulić. Sadašnji imam je Tarik ef. Opardija.  U džamatu Torlakovac su također rođeni dr. Halil ef. Mahtić, te akademski slikar Ismet Ramljak.