Upustvo o obavljanju džuma-namaza u džamijama

Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na telefonskoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 14.ramazan, odnosno 7.maja 2020.godine donio

Upustvo

o obavljanju džuma-namaza u džamijama

  1. Imami će nakon proučenog ezana odmah pristupiti učenju hutbe, a nakon obavljanja farz-namaza proučiti zajedničku dovu, čime će džuma-namaz biti završena.
  2. Imami će podsjetiti džematlije na preporuku donošenja lične serdžade i tespiha.
  3. Zadužuju se imami i džematski odbori da prilikom napuštanja džamijskog prostora i harema džamije upoznaju džematlije o načinu izlaska, uz poštivanje fizičke distance.
  4. Ovo Upustvo stupa na snagu danom donošenja.

Ismail ef. Smajlović