Srijeda| 6-Džumade-l-ula-1444 \ 30-Novembar-2022

Ramazanski dragulji- Mekteb Handanije džamije

Peto ramazansko predavanje – Sakib ef. Began

Milost svjetovima – treće predavanje, Sakib ef. Began

Šesto ramazansko predavanje Sakib ef. Began